...

Jak powstają koszulki sublimacyjne

Koszulki sublimacyjne

Koszulki sublimacyjne są drukowane na specjalnym papierze transferowym z tuszem sublimacyjnym, a następnie przenoszone na tkaninę za pomocą procesu sublimacji. Proces ten polega na ogrzaniu tuszu sublimacyjnego do temperatury, która powoduje jego sublimację, a następnie przeniesienie go na tkaninę.

Oto ogólny opis procesu drukowania koszulek metodą sublimacji:

  1. Projekt graficzny: Projekt musi zostać wykonany w programie graficznym, który pozwala na eksportowanie pliku w formacie CMYK. Kolory muszą być jasne i nasycone, ponieważ tusz sublimacyjny nie jest w stanie drukować białych pikseli.

  2. Druk na papierze transferowym: Projekt jest drukowany na specjalnym papierze transferowym z tuszem sublimacyjnym za pomocą drukarki sublimacyjnej. W czasie drukowania tusz podgrzewa się i przechodzi do stanu gazowego, a następnie zostaje przeniesiony na powierzchnię papieru.

  3. Przygotowanie wykroju: Przed transferem należy przygotować koszulkę, zwykle poprzez usunięcie z niej zagnieceń i zagnieceń za pomocą prasy cieplnej. Koszulka musi być wykonana z tkaniny poliestrowej lub mieszanki poliestrowej, ponieważ tylko te materiały mają włókna, które pod wpływem wysokiej temperatury otwierają się i pozwalają na wchłonięcie tuszu.

  4. Przenoszenie druku  na koszulkę: Papier transferowy z obrazem jest umieszczany na koszulce, a następnie prasa cieplna jest używana do przeniesienia tuszu z papieru na tkaninę. Proces ten polega na ogrzaniu prasy do odpowiedniej temperatury i przyciśnięciu jej do koszulki i papieru transferowego przez określony czas.

  5.  Efekt końcowy: Po przeniesieniu tuszu na koszulkę, papier transferowy jest usuwany, pozostawiając jedwabisty i trwały obraz na koszulce.

Koszulki wykonane metodą sublimacji są trwałe, odporne na blaknięcie i mają jasne, nasycone kolory. Wadą tej metody jest to, że tylko tkaniny poliestrowe lub mieszanki poliestrowe mogą być użyte do wykonania koszulek metodą sublimacji. 

Metodą sublimacji nie da zadrukować się koszulek bawełnianych. 

Shopping Cart
Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.