...

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Sublisport.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Sublisport.pl prowadzony jest przez COLORFIELD AGENCJA REKLAMY MARCIN STĘPNIEWSKI, z siedzibą w 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 180, NIP: 831-152-79-20, REGON: 101077332.

2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Sublisport.pl oraz warunki dokonywania zakupów w nim.

3. Korzystanie ze sklepu internetowego oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

4. Sklep internetowy Sublisport.pl zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Zmiany wchodzą w życie od momentu opublikowania na stronie sklepu.

§ 2 Zakupy

1. Zamówienia można składać przez stronę internetową sklepu Sublisport.pl.

2. Składając zamówienie, Klient potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie na podany adres e-mail.

4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie akceptacji zamówienia przez sklep internetowy Sublisport.pl.

5. Ceny podane w sklepie są wyrażone w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Koszty dostawy są podane przed złożeniem zamówienia.

§ 3 Płatności

1. Sklep internetowy Sublisport.pl oferuje następujące formy płatności: przelew bankowy, płatność kartą kredytową.

2. Zamówienie będzie realizowane po zaksięgowaniu wpłaty na konto sklepu.

§ 4 Dostawa

1. Sklep internetowy Sublisport.pl realizuje dostawy na terenie Polski.

2. Koszty dostawy są uzależnione od formy płatności i dostawy, podane są przed złożeniem zamówienia.

3. Termin dostawy wynosi zazwyczaj 2-5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty.

4. W przypadku opóźnień w dostawie, sklep Sublisport.pl poinformuje Klienta o nowym terminie dostawy.

§ 5 Zwroty i reklamacje

1. Klient ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia, zgodnie z obowiązującym prawem konsumenckim.

2. Zwrot towaru jest możliwy jedynie w przypadku, gdy produkt jest nieużywany, kompletny i zwrócony w oryginalnym opakowaniu.

3. W przypadku wad lub uszkodzeń towaru, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem Sublisport.pl w celu uzgodnienia dalszych kroków.

4. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 6 Ochrona danych osobowych

1. Sklep internetowy Sublisport.pl dba o ochronę danych osobowych Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie sklepu.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie sklepu internetowego Sublisport.pl.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkie spory wynikłe z korzystania ze sklepu internetowego Sublisport.pl będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sklepu.

Regulamin przyjęty dnia: [31.12.2023r]

 

Shopping Cart
Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.